Instytut Wiedzy i Innowacji to organizacja non-profit typu think-tank, centrum wymiany wiedzy i instytut badawczy z zakresu nauk ekonomicznych, gromadzący ekspertów z różnych ośrodków z kraju i z zagranicy. 
 

Działania Instytutu ukierunkowane są na stymulowanie rozwoju gospodarczego, szczególnie Polski, poprzez gromadzenie i wykorzystanie wysokiej jakości wiedzy eksperckiej oraz wsparcie polityków. Naszym mottem jest prosta relacja: 

Wiedza + Innowacje = Rozwój

Instytut wydaje książki - głównie o charakterze naukowym, przygotowuje ekspertyzy na zlecenie różnych ministerstw i urzędów, organizuje konferencje naukowe i seminaria. Stara się wpływać na opinię publiczną w zakresie najważniejszych wyzwań dla długookresowego rozwoju kraju. 

 

innowacyjność regionalna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował nasze opracowania z serii: "Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy". Raporty: 

Jest to największe, prowadzone w Europie badanie dotyczące innowacyjności regionalnej: 170 regionów, 14 lat, ponad 50 wskaźników, prawie 100 000 rekordów danych, w tym niektóre publicznie niedostępne. 

Zaskakujące wyniki dotyczące pozycji polskich regionów, ich innowacyjnego rozwoju, czy efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Zapraszamy do lektury! 

 

aktualne prace

W Instytucie aktualnie realizowane są następujące projekty:

  • audyt technologiczny w dużej uczelni publicznej: wsparcie w zakresie wdrażania kluczowych o potencjale rozwiązań biznesowym,
  • badania nad oceną jakości polityki gospodarczej w Polsce, 
  • badania nad pomiarami innowacyjności regionalnej w Europie, 
  • modelowanie cen bitcoina oraz projekt minimalnych standardów bezpieczeństwa giełd bitcoinowych.